Neharmonizované pravidlá

Na tejto stránke je možné vyhľadať informácie o vnútroštátnych (slovenských) predpisoch vzťahujúcich sa na výrobky v neharmonizovanej oblasti - právne predpisy EÚ neexistujú alebo sa uplatňujú len čiastočne, na niektoré aspekty výrobkov.

Ako vyhľadávať:

  • 1. zvoľte druh výrobku zo zoznamu
  • 2. v stĺpci „akcia“ kliknite na remove_red_eye, následne sa zobrazia informácie o príslušnom vnútroštátnom predpise, rozsahu pôsobnosti, hlavných požiadavkách, či sa na výrobok vzťahuje predchádzajúce povolenie, odkaz na predpis v Zbierke zákonov, informácia o inštitúcii, do pôsobnosti ktorej patrí uvedený predpis a príslušnom orgáne trhového dohľadu
# Druh vyrobku Detail
1 Batérie a akumulátory remove_red_eye
2 Dobrovoľné označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa remove_red_eye
3 Dobrovoľné označovanie potravín obsahujúcich glykozidy steviolu remove_red_eye
4 Droždie a sušené pivovarské kvasnice remove_red_eye
5 Elektrozariadenia remove_red_eye
6 Hnojivá remove_red_eye
7 Jedlé obilie a mlynské výrobky z obilia remove_red_eye
8 Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich remove_red_eye
9 Magnetická hračka remove_red_eye
10 Majonézy a majonézové výrobky remove_red_eye
11 Mäso jatočných zvierat remove_red_eye
12 Mäsové výrobky remove_red_eye
13 Mrazené potraviny a mrazené výrobky remove_red_eye
14 Nápoje - pivo, ovocné víno, miešané nápoje, sladové víno a medovina remove_red_eye
15 Niektoré mliečne výrobky remove_red_eye
16 Niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania remove_red_eye
17 Obaly a plastové tašky remove_red_eye
18 Pekárske výrobky, cukrárske výrobky a cestoviny remove_red_eye
19 Pneumatiky remove_red_eye
20 Pochutiny, jedlá soľ, dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá remove_red_eye
21 Pomocné prípravky v ochrane rastlín remove_red_eye
22 Produkty rybolovu a výrobky z nich remove_red_eye
23 Spracované ovocie a zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody, zemiaky a výrobky z nich remove_red_eye
24 Stavebné výrobky remove_red_eye
25 Tabakové výrobky remove_red_eye
26 Termosterilizované pokrmy remove_red_eye
27 Tuhé fosílne palivá, Druhotné palivá remove_red_eye
28 Vozidlá remove_red_eye
29 Zverina remove_red_eye